Krav Maga

Krav Maga is een contactgevechtskunst beter genaamd als een verdedigingskunst die zijn oorsprong heeft in Hongarije en verder ontwikkeld was in Israel.

Kenmerkend voor Krav Maga is dat training vaak plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals een ontvoeringssituatie, gevaar 's nachts, aanvallen op een belangrijk persoon, aanvallen met een vuurwapen of mes, enzovoorts. Verder wordt op verschillende locaties getraind, dit in tegenstelling tot veel budo-sporten die een vaste dojo hebben. Waar zelfverdedigingsvormen als aikido en jiujitsu zeer subtiele technieken kennen, die de meeste mensen pas in echte gevechtssituaties effectief kunnen toepassen als zij ze jarenlang hebben geoefend, en het wushu zeer veel sierlijke vormen kent, beperkt het Krav Maga zich grotendeels tot technieken die hoe dan ook snel effect hebben. Dit is met name om praktische redenen: technieken sluiten voornamelijk aan op natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval, en in veel gevallen moeten mensen zich in relatief korte tijd effectief kunnen verdedigen, waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt. Zaken als eer en aanzien zijn ook veel minder van belang in het Krav Maga dan in bijvoorbeeld het wushu.

Het Krav Maga kent dan ook geen kata, en is een geschikte methode voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden om in relatief korte tijd te leren omgaan met (levens)bedreigende situaties, zoals bedreigingen met mes of vuurwapen. Zoals iedere realistische vorm van zelfverdediging is het Krav Maga niet aan regels gebonden, buiten de regels van de wet. Trappen en stoten naar het kruis zijn toegestaan, evenals stoten met de ellebogen naar het hoofd en het steken met vingers in ogen of tegen de keel. Het is dan ook geen sport, maar een zelfverdedigingssysteem. De beoefenaar van het Krav Maga zal dan ook indien mogelijk proberen conflictsituaties te vermijden, maar in een daadwerkelijke conflictsituatie alles doen om te overwinnen.

Er bestaan diverse Krav Maga-organisaties. In 1978 werd de IKMA, de Israëli Krav Maga Association, opgericht door Imi en enkele van zijn volgelingen. In 1996 werd door hem, Eyal Yanilov, Avi Moyal, Gabi Noah en anderen de IKMF, de International Krav Maga Federation opgericht. In 2009 richtte Gabi Noah IKM (International Krav Maga) op en in 2010 richtte Yanilov een andere internationale Krav Maga organisatie op, KMG (Krav Maga Global), die met de IKMF (geleid door Avi Moyal) concurreert. Deze 3 federaties worden geleid vanuit Israel. In de Verenigde Staten zijn Krav Maga Worldwide en Krav Maga Alliance bekende organisaties. In 2004 is in Nederland de Krav Maga organisatie Institute Krav Maga Netherlands o.l.v. Heath Leavitt opgericht.

Nederland telt vertegenwoordigers van meerdere grote Krav Maga organisaties, namelijk de IKMF, Krav Maga Global, S.M.A.R.T. Krav Maga, Institute Krav Maga Netherlands, Krav Maga Worldwide en RetZef Krav Maga. Daarnaast is ook het kleinere World Krav Maga Association (WKMA) in Nederland gevestigd.

In België zijn er naast de internationale federaties met een vertegenwoordiging in België, KMG en IKMF, ook federaties aanwezig die erkend zijn door BLOSO. Op dit moment zijn er twee federaties de vzw KMTC en de vzw VKMF die door BLOSO en de het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn.

Infobron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Krav_maga